Home Victoria (uddybet)

Er Homo Sapiens en succesfuld art?

Hvad skal der til? Hvad er oddsene? Vær med til at komme med et bud på dette og svar på følgende 7 spørgsmål. Det kan være kort eller uddybet.

1)   Hvad skal der til for at vores art Homo Sapiens er en succesfuld art? Gælder det kun nu og her eller også efter fx 1000 år ud i fremtiden?
2)   Hvad er dit bud på hvor mange procent sikkerhed sikkerhed, der er for at vi ER en succesfuld art? Kom med dit bedste bud mellem 0% og 100%.
3)   Hvilke ting er NU & HER med til at øge vores odds for at vores art Homo Sapiens er en succesfuld art?
4)   Hvilke ANDRE ting kunne være med til at øge vores odds for at vores art Homo Sapiens er en succesfuld art?
5)   Hvilke ting er med til at FORRINGE vores odds for at vores art Homo Sapiens er en succesfuld art? Hvad skulle der til for at undgå eller reducere disse ting?
6)   Tror du, at jo flere der tænker over disse spørgsmål, vil øge vores odds for at vores art Homo Sapiens er en succesfuld art? Her kan du svare ja eller nej.
7)   Hvis du skulle skrive en besked til dine oldebørn (eller pårørendes oldebørn), hvad vil du skrive til dem?
Derudover er du velkommen til at at fortælle hvad din baggrund er til at svare på ovenstående spørgsmål!

Mail dine svar til bud@homovictoria.org eller på facebookgruppen Homo Victoria eller på din egen væg med hashtag #HomoVictoria. Svarene vil løbende sættes ind på denne hjemmeside.

Et uddybet bud af Jan Printz (Cand. scient i biologi & matematik)

ad 1) Set med de biologiske briller bør vi jo kunne være her i millioner af år for at kunne kalde os selv en succesfuld art. Men der er jo sket rigtig meget de sidste par hundrede år, så jeg vil derfor sige at hvis vi stadig er milliarder af mennesker her om 1000 år, så er det en stor succes. Vi flytter rundt på mere jord end samtlige jordskælv og vulkanudbrud tilsammen. Vi optager det meste af landjorden og fjerner derved langt de fleste levesteder for de fleste arter af planter og dyr. Vi udleder meget forurening i havene og i atmosfæren, herunder drivhusgasser, der på det sidste er gået op for flere og flere giver stigende vandstand og mere ekstremt vejr. Alt i alt en menneskeskapt 6. masseuddøen, der kan medføre en masse fødekæder eller fødenet kollapser. Vores art bestemmer i stor grad over andre organismer. Hvis vi respekterer de andre mere og får samarbejdet bedre vil vi give os selv og alt andet liv en meget bedre chance. Det vil i høj grad hjælpe os selv og andre, at vi arbejder på at øge antallet af forskellige planter og dyr (som kaldes biodiversitet) samtidigt med at genanvende mere og reducere udledning af forurenende stoffer herunder drivhusgasser. 

ad 2) For et årti siden vil jeg mene vores odds var nede på 33%, da der ikke lige var udsigter til nogle holdbare løsninger til Jordens biodiversitet- og klimakrise. De styrende krafter og investeringer var i hurtig profit, hvor investeringer i fremtiden herunder grønne tiltag blev anset som dårlige investeringer. 
Nu vil jeg mene at vores odds er 60%. Der har vist sig en lidt større vilje globalt at gøre noget ved det herunder at investering grøn teknologi som el-biler er godt! Samtidig skal vi huske på at rumforskning og fx Apollo missionerne til Månen løftede vores teknologi og samfund i den grad og fx gav os computerne. Til hvilke højder kan så disse genanvendelige raketter der nu er kommer frem ikke løfte os? Det at SpaceX vil have baser på Mars, vil jo kræve at der sættes ekstra gang i udvikling af teknologi der kan genanvende alt muligt. Det er især dette kan vise sig at hjælpe livet mest her på Jorden! Endelig er der en af Jordens rigeste folk, der investerer i fremtiden for alvor, som ud over midlerne har viden og viljen til at gøre noget ved det! 

ad 3) Her og nu skal vi i større grad gøre noget ved biodiversitet- og klimakrisen og her vil mange løsninger gavne på begge områder. Fx omlæggelse af marker med lav produktion til natur, mens udvikling af vertikal farming og lokal produktion kan mindske udledning af forurenende ting herunder CO2. Indfør global CO2 skat. Udvikling af velsmagende plantebaseret kost er godt i gang og skal yderligere udvikles, hvilket også gavner ovenstående ting, da man får 5-10 gange mere mad ud af en mark med plantekost end hvis det gik til kødproduktion. Vedvarende energi er blevet billigere end fossilt brændstof, så det skal også yderligere udvikles, så forbrug af kul, olie og gas kan undgås. Alle bør investere i ovenstående grønne tiltag og vi skal satse i højere grad i undervisning og forskning.

ad 4) En meget større respekt af naturen rundt om os og bedre samarbejde. En endnu større udvikling af teknologi, der kan gøre det nemmere at genanvende alle mulige ting, vil både gavne nu og her og ikke mindst vores efterkommere. Rumforskning og månelandinger har før givet store teknologiske ryk og fx planen om snart at få baser på Månen og Mars vil sætte en udvikling i genanvendelighed i en så kraftig fremgang, der ellers ikke har tydet på kunne ske her på Jorden i sig selv. Dét vil også have en kolossal hjælpende effekt her på Jorden.
En mærkning til produkter, virksomheder og investeringsfonde som fx ‘Planet Earth Values The Most’ vil øge folks bevidsthed om hvad der gavner både nu og her samt vores efterkommere og øge værdien af de virksomheder, som lever op til det.

ad 5) Alt adfærd, hvor vi opfører os som snyltere, altså udnytte omgivelserne, mens de forringes.
Derudover bestikkelse, hvidvask og lobbyisme (især for forurenede og destruktive ting) er ting der mindsker vores odds. Produktion af ting, som laves til hurtigt at gå i stykker for at udskiftes eller som forurene.
At penge styrer mest og den bygger på kort tids udbytte til aktionærer, herunder hive værdier ud af miljøet og fremtiden ved at drive rovdrift på Jorden, som sker for tiden.
Derudover er militæret en joker, der kan alt fra at ødelægge lokal økosystemer, hvor krige udspilles til at udslette det meste af livet på Jorden. Enorme ressourcer sættes af hertil i stedet for mere at sikre Jordens fremtid. Hvis det er sådan at våbenlobbyen arbejder på at opildne til konflikter, for at kunne sælge flere våben, forringer det vores odds. Krige udspringer tit af menneskets primitive frygt og at der er nogen der opildner til had. Hvis krige kun kunne startes hvis flertallet af landets indbyggere ønskede det, vil jeg gætte på at der nok var færre krige. Især hvis flere midler i stedet gik til uddannelse og udvikling af landet og mindre til militær. Menneskehedens største fjende er følgerne af overudnyttelse af Jordens lokationer og ressourcer, der medfører biodiversitetkrise samt klimakrise. (Nogen gange rykker militæret ud under naturkatastrofer for at hjælpe befolkningen i et berørt område. Hvis dette øges bare en smule til at modvirke masseuddøen i miljøet, vil de være med til at beskytte vores efterkommere og øge odds for at Homo Sapiens er en succesfuld art)

ad 6) Jeg tror klart på at det vil øge odds for at vi tilhører en succesfuld art, hvis flere og flere tænker over om de har lyst til at tilhøre en succesfuld art. Især hvis man gør flere bevidste valg i den retning. Hvilken besked vil man gerne sende til sine efterkommere? ‘Sejl jeres egen sø!’ eller ‘Håber I klarer den godt!’?
Jeg er så glad for at livet her på Jorden har udviklet sig videre fra encellede organismer ved hjælp af mangfoldighed og samarbejde. Især symbiose mellem forskellige arter har gjort livet her på Jorden storslået! Homo Sapiens betyder det tænkende menneske og jeg håber at vi i min generation begynder at tænke mere klogt! Får mere øje på nytten ved at respektere og samleve med andre organismer og give dem mere plads. Dette kan fx ske ved omlægge mere landbrugsjord tilbage til naturen og i stedet lave mere vertikal farming, samt at reducere kødforbruget til fordel for et større indtag af plantebaseret kost. Det kan især ske med en bedre og mere omfattende uddannelse af alle planetens mennesker. 

ad 7)   Jeg håber at udbrede min respekt og beundring over for naturen til andre!
Jeg har som biologilærer gennem 25 år forsøgt at lære mine elever bedre at forstå hvordan vil hænger sammen med naturen via fødekæder og stofkredsløb, og opfordret dem til leve mere i samhørighed med naturen, herunder vælge flere økologiske fødevarer, da disse forurener mindre og har bedre dyrevelfærd, hvis der er tale om animalsk føde.
Gik over til økologi omkring 1997. Skiftede oliefyr ud med CO2 neutral træpillefyr i 2006. Fik i 2112 solfangere til at dække næsten alt strømforbrug. Jeg har transporteret mig selv rundt ved hjælp af cykel og offentlig transport indtil 2011, hvorfra jeg supplerer med bil (offentlig trafik en ikke nemt at bruge med små børn). Jeg håber jeg snart kan få råd til en elbil. Jeg skar mit indtag af animalsk føde ned i starten af 2020 til få % af hvad det tidligere var. Jeg har en have, hvor jeg er med det at øge biodiversiteten af den.
Med hensyn på opsparing og investeringer, har jeg kun en pensionsopsparing, i en af de pensionsselskaber, der skulle investere mest bæredygtigt. Jeg stemmer hver gang der er valg i selskabet på dem der går mest ind for bæredygtige investeringer. Jeg har ingen aktier, og spekulerer altså ikke i hurtig profit.
Til sidst vil jeg gerne ære min afdøde fætter og bedste ven, der stræbte efter at leve efter de tre vigtige ting: Kærlighed, Intelligens & Sandhed. Dette vil også øge vores odds!
Jeg håber jer alt godt og fremgang!